Cele Projektu obejmują:

Włączenie do projektu 15-20 szkół, 20 klas dekarskich,

w których będziemy kształcić dekarzy

Wyszkolenie co najmniej 300 młodych dekarzy

w ciągu pięciu lat

Podniesienie poziomu nauczania

przez specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli zawodu

Otwarcie sześciu kompletnie wyposażonych ośrodków szkoleniowych PSD

w których będą odbywały się zajęcia praktyczne dla uczniów oraz szkolenia dla dekarzy

Opracowanie publikacji merytorycznych do nauki zawodu

w tym podręcznika, słownika terminów dekarskich i wytycznych dekarskich

Kampanie informacyjne

#zawódprzyszłościdekarz i #dumnydekarz

Doradztwo zawodowe w szkołach

i wspieranie dobrych wyborów zawodowych przez młodych ludzi

Pokazy sztuki dekarskiej

podczas targów i wydarzeń w regionach objętych Projektem

Udział w dniach otwartych

szkół branżowych

Udział w targach pracy

w całym kraju

Program stypendialny

dla najlepszych uczniów klas dekarskich

Współpraca z Cechami Rzemiosł i Ministerstwem Edukacji Narodowej

w zakresie egzaminowania

Uczniu, nauczycielu, dekarzu! Dołącz do Projektu