Fundacje VELUX składają się z dwóch filantropijnych fundacji VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN. W centrum ich zainteresowania są projekty naukowe, środowiskowe, społeczne i kulturalne w Danii oraz na arenie międzynarodowej. W 2018 r. Dwie fundacje przyznały wspólnie granty w wysokości ok. 118 mln EUR.

Obie fundacje zostały powołane do życia przez inżyniera Villuma Kanna Rasmussena – założyciela VELUX i innych firm z Grupy VKR, których misją jest wprowadzanie światła dziennego, świeżego powietrza i lepszego środowiska w codzienne życie ludzi. VILLUM FONDEN jest większościowym udziałowcem grupy VKR.

Fundacje są filantropijne, mimo że VILLUM FONDEN jest głównym udziałowcem VKR Holding, spółki dominującej grupy VKR, która ma ponad 16 000 pracowników i składa się z kilku spółek, wśród których najbardziej znane to VELUX, VELFAC i Rationel Vinduer. Fundacja nie ma jednak żadnego kontrolnego wpływu na spółki Grupy VKR, mimo że jest jej większościowym udziałowcem, i dlatego uznawana jest za fundację filantropijną.

Każda fundacja ma swój własny statut wyszczególniający rodzaje wspieranych projektów.

Przejdź do informacji o projekcie Zawód Przyszłości Dekarz na stronie Fundacji VELUX

Zobacz publikację Fundacji VELUX na temat grantów przyznanych w Polsce

Zawód Przyszłości Dekarz jest pierwszym projektem edukacyjnym, który wsparły Fundacje VELUX.

Metody i rozwiązania wypracowane w ramach współpracy będą służyć jako wzór dla innych projektów, realizowanych także w innych obszarach działalności Fundacji i w innych krajach.