Partner Merytoryczny

W ofercie dla Partnera Merytorycznego zapewniamy:
● tytuł Partnera Merytorycznego do wykorzystania we własnej działalności
● pakiet promocji we wszystkich kanałach komunikacyjnych - social media, www, mailingi, prasa, radio, itp.
● aktywny udział w tworzeniu podręczników i materiałów merytorycznych
● udział w dyskusjach społecznych z władzami państwowymi
● lokowanie logotypu Partnera w materiałach merytorycznych
● inne świadczenia

Partner Strategiczny

W ofercie dla Partnera Strategicznego zapewniamy:
● tytuł Partnera Strategicznego do wykorzystania we własnej działalności
● pakiet promocji we wszystkich kanałach komunikacyjnych - social media, www, mailingi, prasa, radio, itp.
● udział w spotkaniach i promocję w komunikacji z instytucjami rządowymi
● lokowanie logotypu Partnera na wszystkich materiałach promocyjnych Projektu
● inne świadczenia

Partner Wspierający

W ofercie dla Partnera Wspierającego zapewniamy:
● tytuł Partnera Wspierającego do wykorzystania we własnej działalności
● pakiet promocji w social media projektu - portalu Facebook
● lokowanie logotypu Partnera na stronie internetowej Projektu
● promocję w relacjach z działalności Projektu w magazynie Nasz Dekarz i innych tytułach branżowych
● inne świadczenia

Dowiedz się więcej!

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pakietów współpracy, zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas lub zadzwoń