logo_zpd
logo_PSD

Magdalena Malińska

Koordynator Projektu
Kontakt w sprawach związanych z uczestnictwem
w Projekcie uczniów, szkół, dekarzy:
Tel. 570 130 073
m.malinska@dekarz.com.pl

Artur Bednarski

Kierownik Projektu
Kontakt w sprawach związanych z funkcjonowaniem Projektu,
działaniami organizacyjnymi i promocyjnymi:
Tel. 570 830 370
a.bednarski@dekarz.com.pl

X