Technik dekarstwa

Technik dekarstwa to całkowicie nowy zawód, wyodrębniony na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
Od 1 września 2021 r. będzie można kształcić się w tym kierunku, stając się jednym z pierwszych przedstawicieli tej profesji.

Czym różni się zawód Dekarz od Technika dekarstwa?

Formalnie, Dekarz to zawód wyuczony albo w szkole branżowej I stopnia na tym kierunku, albo jest to osoba, która zdobyła umiejętności pracując przy budowie dachów i potwierdziła je zdanym egzaminem czeladniczym lub dalej mistrzowskim. Technik dekarstwa to absolwent szkoły średniej. To osoba, która w toku nauki zdobyła wiedzę pozwalającą nie tylko na właściwe wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych, ale i m.in. wykonywanie kosztorysów, zarządzanie brygadą pracowników, logistyką materiałów i narzędzi na budowie. W niedalekiej przyszłości, technik dekarstwa, w odróżnieniu od dekarza, będzie mógł także dokonywać wpisów do dziennika budowy. Do tej pory jest to przywilej zarezerwowany dla bardzo wąskiej grupy osób.

Dla kogo jest zawód Technik dekarstwa?

Propozycja nowego zawodu skierowana jest do osób, które:
– lubią pracę twórczą,
– interesują się budownictwem,
– prace manualne nie stanowią dla nich problemu,
– mają smykałkę do kierowania pracą innych,
– planują możliwość dalszej edukacji po szkole średniej

Gdzie znaleźć pracę po Technikum dekarskim?

Zmieniające się realia branży budowlanej, postęp technologiczny i co raz większe oczekiwania inwestorów wymuszają na firmach dekarskich co raz wyższy poziom kompetencji. Technik dekarstwa, wraz z nową kwalifikacją BUD.27 Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie
kosztorysów, jest odpowiedzią na te zmiany. Dzięki bardzo szczegółowo opracowanej podstawie
programowej i nowym umiejętnościom, przyszły technik dekarstwa bez problemu znajdzie pracę np. firmach:
– dekarskich,
– ogólnobudowlanych,
– developerskich,
– zajmujących się montażem fotowoltaiki,
– produkujących materiały budowlane.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 211)