Oferta dla nauczycieli

Dla nauczycieli zawodu dekarz ze szkół uczestniczących w Projekcie zapewniamy:

  • Materiały merytoryczne - książkę do nauki zawodu, zeszyty ćwiczeń, słowniki dekarskie, wytyczne dekarskie
  • Dostęp do wyposażonych pracowni
  • Dedykowany, specjalistyczny cykl szkoleń Ośrodkach Kształcenia Dekarzy
  • Udział w szkoleniach produktowych i wyjazdach do fabryk materiałów dachowych
  • Egzaminy czeladnicze/mistrzowskie dla kadry nauczycielskiej

Zgłoś chęć udziału w Projekcie swojej szkoły i skorzystaj z merytorycznego wsparcia

X