Oferta dla nauczycieli

Dla nauczycieli zawodu dekarz ze szkół uczestniczących w Projekcie zapewniamy:

Zgłoś chęć udziału w Projekcie swojej szkoły i skorzystaj z merytorycznego wsparcia