logo_PSD

O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy to największa i najstarsza organizacja dekarska w Polsce. Składa się z 14 oddziałów regionalnych oraz współpracuje z ponad 100 partnerami z branży pokryć dachowych. Zrzesza wykonawców, ekspertów, projektantów, dostawców oraz producentów materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy dachów. Od 20 lat organizuje branżowe spotkania i szkolenia w całym kraju, propagując dobre praktyki w wykonywaniu pokryć dachowych i izolacji. W 2014 r. Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię edukacyjną, która ma na celu promocję zawodów z branży dekarskiej – organizowane są wykłady, spotkania z uczniami w szkołach oraz wycieczki na wydarzenia branżowe. Efektem projektu są również klasy dekarskie oraz materiały merytoryczne, takie jak podręczniki, zeszyty ćwiczeń, słownik dekarski i wytyczne dekarskie dotyczące pokryć dachowych różnego typu.

Więcej informacji o Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy na www.dekarz.com.pl

Historia Stowarzyszenia

W kwietniu 1999 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy z numerem RST 3679. W dniu 17 marca 2003 r. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zostało wpisane do KRS pod numerem 0000154618. 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z póź. zm.) oraz Statutu. 

Przez lata działalność Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy rozrastała się na kolejne województwa w Polsce. Jako pierwszy, w efekcie inicjatywy piętnastu członków zwyczajnych z tego terenu, w 2000 roku zawiązał się Oddział Mazowiecki w Pruszkowie. Kolejnymi były oddziały: Lubelski, Łódzki, Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Małopolski, Biłgorajski, Pomorski, Zachodniopomorski, Wielkopolski, Podkarpacki.

W 2004 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przystąpiło do Międzynarodowej Federacji Dekarzy IFD. Od tego czasu angażuje się ono aktywnie w pracę Federacji. Mistrzostwa Świata IFD odbywają się nieprzerwanie od 24 lat. Co drugi rok zwycięzcy Mistrzostw Polski Młodych Dekarzy reprezentują nasz kraj rywalizując z najlepszymi drużynami z całego globu, odnosząc przy tym spore sukcesy. Niejednokrotnie zdarzało się już, iż nasi zawodnicy zajmowali najwyższe miejsca na podium. 
Polska miała zaszczyt organizować Mistrzostwa Świata Młodych Dekarzy IFD już dwukrotnie: w 2006 roku w Krakowie i 2016 roku w Warszawie.