Kształcenie zawodowe w Polsce

Polski system oświaty rozpoczyna się od edukacji przedszkolnej w wieku 6 lat. Następnie, od 7 roku życia nauka pobierana jest w szkole podstawowej, która obecnie trwa 8 lat.

Po zakończeniu szkoły podstawowej, uczniowie decydują o dalszym kierunku kształcenia, wybierając spośród liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej I stopnia. Edukacja w liceum i technikum kończy się egzaminem dojrzałości (maturą), po zdaniu którego można rozpocząć studia w szkole wyższej. Ukończenie technikum wiąże się także z egzaminem kwalifikacyjnym i uzyskaniem tytułu zawodowego.

Po branżowej szkole I stopnia i pozytywnym zaliczeniu egzaminu kwalifkacyjnego, uczeń może kontynuować naukę w szkole II stopnia lub zdecydować o podjęciu nauki w liceum lub technikum. Zakończenie szkoły branżowej II stopnia wiąże się z przystąpieniem do egzaminu dojrzałości (maturą).

Ukończenie nauki w branżowej szkole II stopnia wraz ze zdanym egzaminem maturalnym, pozwala na podjęcie studiów wyższych.

Dołącz do klasy dekarskiej, zdobądź atrakcyjny zawód, ciesz się wysokimi zarobkami i gwarantowanym zatrudnieniem