Oferta dla Mistrzów Zawodu

Dla Mistrzów Zawodu, zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy zapewniamy:

  • Kursy pedagogiczne dla Instruktorów praktycznej nauki zawodu, pozwalające przyjąć uczniów na praktyki zawodowe
  • Kursy pedagogiczne dla Nauczycieli praktycznej nauki zawodu, dla osób chętnych rozpocząć dodatkową pracę w szkole branżowej jako nauczyciel dekarstwa
  • Egzaminy czeladnicze/mistrzowskie, dla dekarzy chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

Skorzystaj z oferty rozwijania własnych kompetencji w ramach Projektu

X