Oferta dla Dekarzy

Dla Dekarzy zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy zapewniamy:

Aby skorzystać ze wsparcia Projektu w formie sfinansowania jednego z powyższych kursów i/lub egzaminów, należy zapoznać się z załączonym poniżej Regulaminem, a także dostarczyć do siedziby Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy skanów lub oryginałów wymaganych dokumentów. 

Skorzystaj z oferty rozwijania własnych kompetencji w ramach Projektu