W Wieluniu będziemy kształcić dekarzy!

Na mocy porozumienia z dnia 26 listopada 2019 r., zawartego pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Wieluniu oraz Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy, wspólnie będziemy kształcić dekarzy w Wieluniu! Nabór na rok szkolny 2020/2021 zostanie rozszerzony o kierunek Dekarz, w ramach szkoły branżowej I. stopnia.

Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu kształci w dwóch typach szkół: Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia. Przygotowuje zawodowo uczniów w trzech obszarach: ekonomiczno-logistycznym, budowlano-geodezyjnym i gastronomicznym. Oferuje praktyki i zajęcia praktyczne w formie umów z pracodawcami, warsztatów szkolnych oraz przygotowuje teoretycznie młodocianych pracowników. Szkoła jest wiodącym ośrodkiem kształcenia zawodowego w regionie łódzkim, może także poszczycić się osiągnięciami swoich wychowanków w krajowych konkursach zawodowych oraz wydarzeniach o skali międzynarodowej, takimi jak np. EuroSkills.

Dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor Elżbiecie Urbańskiej-Golec oraz przedstawicieli Biura Głównego Zarządu i Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, w najbliższym roku szkolnym rozpoczniemy kształcenie młodych dekarzy. Kampania Zawód Przyszłości Dekarz spotkała się z dużym zainteresowaniem Dyrekcji szkoły, a kierunek Dekarz idealnie wpisuje się w plany rozwoju portfolio edukacyjnego placówki. W ramach Kampanii wspierać będziemy rekrutację do branżowej szkoły I. stopnia, a następnie kształcenie młodzieży przez organizację praktyk w najlepszych przedsiębiorstwach dekarskich w regionie, zapewnienie materiałów do zajęć praktycznych, publikacji merytorycznych z zakresu dekarstwa, specjalistyczne szkolenia dla uczniów, prowadzone przez producentów pokryć dachowych i akcesoriów – ekspertów z branży, profesjonalną odzież roboczą i wiele innych działań wpisanych w planie kampanii.

Już po wstępnych rozmowach z Dyrekcją szkoły mieliśmy wrażenie, że Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu może stać się jedną z wiodących placówek kształcących dekarzy, nawet w skali kraju. – stwierdza Artur Bednarski, Kierownik Projektu Zawód Przyszłości Dekarz. Widzimy ogromne zaangażowanie ze strony administracji placówki w rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w swoim regionie. Dodając do tego aktywności wspierające rekrutację na rok szkolny 2020/2021 i promujące sam zawód, stanowiące nieodłączny element kampanii Zawód Przyszłości Dekarz , jesteśmy pewni, że w najbliższych latach mury szkoły w Wieluniu będą opuszczać wykwalifikowani młodzi dekarze.

Comments (01)

  • Podnośnik koszowy Wieluń

    7 marca 2021 / 3 lata ago

    Witam. Brawo. Mądra decyzja. Za dobrym dekarzem trzeba czekać nawet pół roku. Pozdrawiam serdecznie

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *