Zawód Przyszłości Dekarz pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej

Prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy projekt edukacyjny, skierowany
do uczniów i nauczycieli szkół branżowych o kierunku kształcenia w zawodzie dekarz otrzymał wsparcie Ministra Edukacji Narodowej.

12 czerwca 2019 Polskie Stowarzyszenie Dekarzy otrzymało odpowiedź na złożony pod koniec kwietnia b.r. wniosek o objęcie projektu Zawód Przyszłości Dekarz honorowym patronatem Ministra. „Założenia przedsięwzięcia wpisują się w działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie promocji szkolnictwa branżowego i technicznego. Szeroki zakres kampanii pozwala na podjęcie różnorodnych inicjatyw w zakresie budowania pozytywnego wizerunku dekarza oraz zachęcania młodych ludzi do podejmowania nauki w tym zawodzie.” – napisał
w uzasadnieniu Piotr Gajewski, Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji MEN.

Szkolnictwo branżowe z roku na rok traci zainteresowanie młodzieży, która decyduje się przede wszystkim na szkoły dające możliwość zdobycia świadectwo dojrzałości. W roku szkolnym 2017/2018 aż 48% uczniów pobierało naukę w liceach ogólnokształcących, a kolejne 24,4% w technikach. [źródło: GUS]

 „Włączenie się do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej jest potwierdzeniem słuszności działań podejmowanych przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, mających na celu promocję kształcenia w kierunkach budowlanych – dekarz, cieśla i blacharz.” – mówi Anna Deran, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu Zawód Przyszłości Dekarz Polskie Stowarzyszenie dekarzy będzie wspierać szkoły, w których istnieją już lub mają szansę powstać klasy o kierunku dekarz. Swój udział zadeklarowały już: Zespół Szkół Technicznych w Toruniu, Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5
w Białymstoku oraz Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
Do początku września zaplanowane są spotkania przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy z dyrekcjami kolejnych zainteresowanych szkół branżowych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *