Zawód Przyszłości Dekarz – przyszłość kształcenia zawodowego

Z początkiem kwietnia, jeden z największych projektów związanych z kształceniem zawodowym dekarzy w Polsce, wszedł w nowy etap. Dzięki zabiegom Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, i wsparciu Fundacji Velux, nowi wykwalifikowani dekarze zasilą rynek pracy sektora budowlanego. Wspólne działania z tym związane są zaplanowane na okres 5 lat.

Kampania edukacyjna zainicjowana została przez samych dekarzy, którzy dostrzegają skutki braku wykwalifikowanych pracowników do pracy w tym zawodzie. Efekty odczuwalne są zarówno przez branżę dekarską, jak i przez konsumentów, którzy na wykonanie dachu czekają niejednokrotnie wiele miesięcy. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Dekarzy postanowiło podjąć działania w celu poprawy sytuacji. W ramach kampanii wytypowano szkoły o profilu budowlanym, w których już istnieją klasy dekarskie lub mają szanse powstać. W tych placówkach są prowadzone spotkania z uczniami, nauczycielami i rodzicami, które mają na celu zmianę postrzegania zawodu.

PSD we współpracy z organizacjami branżowymi, samorządami i Ministerstwem Edukacji oraz Ministerstwem Rozwoju i Gospodarki, przeprowadzi projekt na terenie całego kraju. Celem jest przede wszystkim poprawa jakości nauczania przedmiotów zawodowych wśród nauczycieli poprzez specjalistyczne kursy, wyszkolenie co najmniej 60 uczniów rocznie w ośrodkach szkoleniowych, otwarcie i wyposażenie w niezbędne materiały dydaktyczne 6 ośrodków kształcenia praktycznego, a także opracowanie pozycji merytorycznych do nauki zawodu – m.in. modułowego podręcznika i zeszytów ćwiczeń dla uczniów, zaktualizowanego słownika terminów dekarskich (również w przekładzie na język angielski i niemiecki) oraz kolejnych wytycznych dekarskich dla pokryć ceramicznych i betonowych, metalowych, naturalnych, dachów płaskich i kosztorysowania).

Oprócz części edukacyjnej, w ramach projektu pojawi się także wiele działań informacyjnych i promocyjnych, których założeniem jest propagowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów i ich rodziców.

„W naszym społeczeństwie wciąż pokutuje pogląd, że praca fizyczna jest mniej prestiżowa od pracy na stanowisku biurowym. Można chyba śmiało powiedzieć, że każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko skończyło studia i zdobyło pracę menadżera lub specjalisty w dużej korporacji. Realia okazują się jednak dość brutalne i nawet dyplom wyższej uczelni nie gwarantuje zatrudnienia, tym bardziej w wyuczonym zawodzie.” – mówi Anna Deran, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy i współtwórca projektu. „Na rynku usług dekarskich brakuje pracowników, a jeśli chodzi o wykwalifikowaną kadrę, sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna. Naszym celem jest polepszenie tej sytuacji przez promocję zawodu dekarz, zmianę wizerunku zawodu postrzeganego jako ciężki fizycznie, poprawę jakości kształcenia zawodowego, a finalnie – zasilenie rynku pracy nowymi, wykształconymi teoretycznie i praktycznie absolwentami szkół branżowych, którzy od ręki zdobędą stabilną i dobrze opłacaną pracę w zawodzie.” Projekt Zawód Przyszłości Dekarz jako pierwszy tego typu, otrzymał dotację duńskich Fundacji Villum Fonden i Velux  Fonden, na realizację zadań związanych z kształceniem zawodowym i walką z wykluczeniem społecznym na terenach wiejskich. Fundacje Velux są całkowicie odrębne od firmy VELUX i Stowarzyszenie w ramach projektu nie ma żadnych zobowiązań bezpośrednio wobec firmy VELUX, dając tym samym możliwość udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym partnerom z branży.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *