Zawód Przyszłości Dekarz znów w szkołach

Wakacje szybko minęły, uczniowie wrócili do szkół, a projekt Zawód Przyszłości Dekarz nie zwalnia w działaniach. Znamy już wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na kierunek dekarz. Wniosków dotyczących podejmowanych przez nas działań jest wiele, a większość z nich z pewnością wykorzystamy w kolejnych miesiącach trwania kampanii.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w tym roku ulegał ciągłym zmianom. Zamiast 11 maja, nabór rozpoczął się dopiero 15 czerwca, lecz nasza kampania promocyjna już w maju niosła informacje o możliwości kształcenia w zawodzie Dekarz. W Internecie wyświetliliśmy blisko 3 000 000 reklam, promujących dekarstwo oraz szkoły oferujące ten kierunek, docierając do ok. 370 000 osób – uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz ich rodziców. Nasze działania wspieraliśmy artykułami w regionalnej prasie i serwisach informacyjnych, bannerami, bilboardami, a także spotami w wybranych rozgłośniach radiowych.

Podczas rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, kandydaci mogli wybierać aż 6 szkół i kierunków jednocześnie (w ubiegłym roku – maksymalnie 3), przez co chęć do nauki dekarstwa zadeklarowało ponad 140 osób (jako pierwszy lub kolejny wybór). Listy uczniów zakwalifikowanych do szkół zostały ogłoszone dopiero w drugiej połowie sierpnia. Jednak liczby odnotowane w trakcie rekrutacji nijak mają się do ostatecznych wyników.

Ogromnym zaskoczeniem w tegorocznej rekrutacji okazały się szkoły w Toruniu i Wieluniu. Szkoła w woj. kujawsko-pomorskim nie utworzyła żadnej klasy w szkole branżowej (zainteresowanych dekarstwem było łącznie 9 osób), a wszystkich chętnych zakwalifikowano do Technikum. Natomiast w Wieluniu, spośród 51 osób zainteresowanych dekarstwem, 7 mogło finalnie podjąć naukę tego zawodu. Grupa dekarska w klasie dwuzawodowej jednak nie powstała. Za taką decyzję odpowiedzialny był organ prowadzący szkołę – Starostwo Powiatu Wieluńskiego, które uznało, że kształcenie kilku uczniów w zawodzie deficytowym jest dla nich nieopłacalne (!). W miejsce dekarzy, utworzono 2 pełne klasy dla Monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (łącznie ponad 50 osób).

Według danych z pierwszych dni września, w roku szkolnym 2020/2021, do grona uczniów szkoły branżowej na kierunku dekarz, dołączyło 27 osób. Liczba placówek uczących dekarzy, pomimo wykruszenia się placówki w Toruniu, wzrosła z 5 do 7 szkół. Nowymi punktami edukacji dekarzy na mapie kampanii Zawód Przyszłości Dekarz są: Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach i Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Rok szkolny rozpoczął się już zarówno dla uczniów, jak i dla zespołu projektu Zawód Przyszłości Dekarz. W najbliższym czasie będziemy pojawiać się w szkołach z informacją o korzyściach nauki w tym zawodzie oraz benefitach wynikających z działania projektu. Wracamy też do organizacji szkoleń dla uczniów, nauczycieli, zapewnieniem materiałów i narzędzi do nauki praktycznej, a także do promocji zawodu w szkołach podstawowych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *